Vad vi erbjuder ?

Vi erbjuder idag våra partners och leverantörer ett regionalt försäljningskontor med funktioner som inköp, marknadsföring, försäljning, lager & logistik.

Tillsammans med erfarenhet inom branschen, betydande kunskaper om de lokala marknaderna och en expansiv affärsplan är vi en organisation som ger ditt varumärke och dina produkter förutsättningarna för att lyckas på den Nordiska marknaden.

Organisationsmässigt bedrivs vår verksamhet som en planorganisation och vi arbetar efter lean-teorins principer.

De senaste två åren har vi skapat ett system för rekrytering genom praktikplatser från Stockholms mest lovande skolor. Detta ger oss ständigt nya infallsvinklar och de senaste lösningarna på aktuella affärsutmaningar tillsammans med att vi regelbundet har möjlighet att handplocka nya talanger till vårt team.